Piccolo

Dark choco

Narozen 04.11.2017

Výška, váha:  20cm, 2kg

Matka:

Otec: